This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Jak uzyskać mapę do celów projektowych

Treść mapy do celów projektowych stanowią elementy mapy zasadniczej oraz inne informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Geodeta Radzyń Podlaski 

Mapa do celów projektowych jest to opracowanie kartograficzne, wykonane na podstawie wyników analizy materiałów źródłowych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego oraz pomiarów wykonany przez geodetę uprawnionego. Treść mapy do celów projektowych stanowią elementy mapy zasadniczej oraz inne informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej. Potocznie zwana jako mapa geodezyjna do projektu lub mapą do projektu. Mapę do celów projektowych geodeta uprawniony sporządza w celu wykonania projektu zagospodarowania działki lub terenu. Aby taka mapa była zgodna ze stanem rzeczywistym geodeta musi wykonać wywiad terenowy na terenie objętym opracowaniem takie mapy i w przypadku wystąpienie rozbieżności z mapą wykonuje pomiar uzupełniający. Mapa końcowa powinna być opatrzona urzędową klauzulą stanowiącą potwierdzenie przyjęcia dokumentacji geodezyjnej  do państwowego zasobu geodezyjnego w oparciu o którą została wykonana lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Chcąc uzyskać taką mapę należy zgłosić się do geodety, który posiada odpowiednie uprawnienia geodezyjne.